دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها ارائه آخرین اخبار ، اطلاعات و آموزش در حوزه آنتی ویروس ها Durantash Information Security News Agency www.DISNA.ir http://www.disna.ir 2018-12-17T11:23:18+01:00 text/html 2018-12-12T13:45:18+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir معرفی چند مشتری ترندمیکرو ( Trend Micro ) http://www.disna.ir/post/6267 <div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></div></font></font><br><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify">در این یادداشت 2 مشتری دیگر محصولات و آنتی ویروس های ترندمیکرو را معرفی میکنیم.</div></font></font></div> text/html 2018-12-12T13:45:18+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir وبروت موفق به کسب گواهی امنیتی ISO 27001 شد. http://www.disna.ir/post/6266 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://antivirus.ddn.ir/images/disna/2018/webroot-iso-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت امنیتی وبروت Webroot موفق به <a href="https://www.webroot.com/us/en/about/press-room/releases/webroot-iso-27001-certification" target="_blank" title="">دریافت</a> گواهینامه امنیتی ISO 27001 شد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">گواهینامه ایزو 27001 یکی از بالاترین استانداردهای بین المللی برای سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات است.</font></div> text/html 2018-12-12T13:45:18+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ارتباط مرکز ماهر و کسپرسکی http://www.disna.ir/post/6265 <div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="216" height="44"><br></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مرکز ماهر به تازگی گزارشی با موضوع "</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <a href="https://www.certcc.ir/news/12524" target="_blank" title="">بررسی تهدیدات مانای پیشرفته (APT) و حملات مربوط به آن در ایران</a> " منتشر کرده.<br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.<br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">- چرا دوباره کسپرسکی؟ <br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">آیا مرکز ماهر با وب سایت های معتبر و شرکت های پیشرو امنیتی آشنایی ندارد؟</font></font></div> text/html 2018-12-12T07:47:03+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir اضافه شدن 2 فروشگاه در مرکز کامپیوتر پایتخت به طرح کارت تخفیف دورانتاش http://www.disna.ir/post/6264 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همانطور که میدانید شرکت دورانتاش از حدود 3 سال پیش طرح ویژه ای با نام کارت هدیه و تخفیف آنتی ویروس را آغاز کرد و در تهران هم اکنون حدود 20 فروشگاه در این طرح فعال هستند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خبر خوب اینکه 2 فروشگاه دیگر در مرکز کامپیوتر پایتخت واقع در بلوار میراماد به جمع فروشگاه های شرکت کننده در طرح کارت تخفیف لایسنس آنتی ویروس دورانتاش اضافه شده اند و کاربران با خرید از این 2 فروشگاه میتوانند کارت تخفیف آنتی ویروس را به صورت هدیه دریافت کنند.</font></div> text/html 2018-12-12T07:47:03+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تمدید طرح هدیه و تخفیف لایسنس آنتی ویروس به مناسبت روز دانشجو http://www.disna.ir/post/6263 <div><img src="http://www.ddn.ir/stu/stu-teh-81.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو به همه کاربران ایرانی تعداد محدودی لایسنس آنتی ویروس را به صورت هدیه و رایگان ارائه داد که با تخفیف 90 درصد امکان تمدید نیز داشتند.</font></div> text/html 2018-12-10T11:36:15+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir مقایسه کسپرسکی و وبروت در سایت های خارجی http://www.disna.ir/post/6262 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/6d7cd53537a2447eb66bf4d5237b4fab/e419455052474abfb02795752d49bb87.jpeg" alt="" width="552" vspace="0" hspace="0" height="310" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> مقایسه کسپرسکی و وبروت در سایت های خارجی <br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">( Kaspersky or Webroot )</font></div><br> text/html 2018-12-08T01:59:48+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir هدیه دورانتاش به مناسبت روز دانشجو ( لایسنس رایگان و تخفیف 90 درصد ) http://www.disna.ir/post/6261 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><img src="http://www.ddn.ir/stu/stu-3.jpg" alt="" width="556" vspace="0" hspace="0" height="278" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font color="#000066"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو هدیه ویژه ای را در نظر گرفته است.</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همه دانشجویان ( فنی و مهندسی، پزشکی، معماری ، پرستاری، هنر، ادبیات، فوق لیسانس، دکتری و فوق دکتری ) میتوانند برای مدت محدودی، لایسنس سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا را به صورت <b><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title="">رایگان و هدیه</a></b> و بدون محدودیت در تعداد نصب و دیوایس ( کامپیوتر های ویندوزی و اپل مکینتاشی ) دریافت و نصب کنند.</font></div> text/html 2018-12-08T01:30:15+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir هدیه شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو http://www.disna.ir/post/6260 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><img src="http://www.ddn.ir/stu/stu-8.jpg" alt="" width="554" vspace="0" hspace="0" height="466" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font color="#000066"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو هدیه ویژه ای را در نظر گرفته است.</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کلیه دانشجویان و دانش آموزان ایرانی میتوانند برای مدت محدودی، لایسنس سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا را به صورت<b><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title=""> رایگان و هدیه و بدون محدودیت</a></b> در تعداد نصب و دیوایس ( کامپیوتر های ویندوزی و اپل مکینتاشی ) دریافت و نصب کنند.</font></div> text/html 2018-12-05T11:49:31+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir کسپرسکی برای منتشر نشدن اخبار محصولات دورانتاش چقدر رشوه میدهد؟ http://www.disna.ir/post/6258 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="218" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></span></span></font></a><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="216" height="44"></span></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><br></span></span></font></a></div></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">همانطور که میدانید کسپرسکی از ترس از دست دادن بازار ایران، به اکثر رسانه ها و وب سایت های فناوری و حتی بخشی از مدیران شبکه شرکت ها و سازمان ها در ایران رشوه میدهد تا اخبار و آگهی های شرکت دورانتاش و محصولاتش را منتشر نکنند و یا محصولات شرکت دورانتاش را توصیه نکنند.<br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به نظر شما شرکت روسی کسپرسکای ماهانه یا سالانه چقدر رشوه بابت سانسور و عدم انتشار اخبار و آگهی های شرکت دورانتاش پرداخت میکند؟</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> توزیع کننده معتبر و پیشرو سرویس های امنیتی و نرم افزارهای آنتی ویروس برای کاربران خانگی، شبکه و مراکز داده فیزیکی، مجازی و کلود در ایران می باشد.</font></font><br></div></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2018-12-05T10:42:09+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شوک در غول آنتی ویروس سایمنتک http://www.disna.ir/post/6257 <div align="justify"><br><font class="text4"><font size="2"><img style="width: 358px; height: 93px;" src="http://www.symantec.com/content/en/us/global/images/version3/overlay/segment-overlay-logo.png" alt="Symantec" title="Symantec"></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا، 3 مدیر ارشد کمپانی امنیتی سایمنتک استعفاء داده و این شرکت را <a href="https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2018/12/03/symantec-executive-departures-shakeup.html" target="_blank" title="">ترک</a> کرده اند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">براساس گزارشات مختلف استعفای این 3 مدیر کمپانی سایمنتک در راستای تغییرات مدیریتی است که در پی سرمایه گذاری های جدید و تغییرات ترکیب هئیت مدیره این کمپانی بزرگ فناوری صورت گرفته.</font></div> text/html 2018-12-04T07:36:28+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir دروغگویی و فریبکاری دو تکنیک اصلی کسپرسکی برای فروش آنتی ویروس http://www.disna.ir/post/6256 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"><br></span></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">بسیاری از ما میپرسند چرا با اینکه آنتی ویروس های کسپرسکی کیفیت مناسبی ندارند و از طرفی بارها شاهد کلاهبرداری های این شرکت روسی از نمایندگان و مشتریانش بودیم ولی باز بسیاری از خریداران آنتی ویروس، محصولات این شرکت روسی را انتخاب میکنند و هنوز هم هستند شرکت هایی که جهت عقد قرارداد سراغ آنتی ویروس های این شرکت میروند.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">پاسخ به این سوال بسیار ساده است.</font></font></b></div> text/html 2018-12-03T17:17:07+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir سبک ترین آنتی ویروس ویندوزی دنیا آپدیت شد. http://www.disna.ir/post/6255 <font class="text4"> </font><div align="justify"><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"><img src="https://assets.pcmag.com/media/images/501454-webroot-secureanywhere-internet-security-complete-main-window.jpg?thumb=y&amp;width=740&amp;height=518" alt="" width="552" vspace="0" hspace="0" height="385" border="0" align="bottom"></span></b></font></div></font><br><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div></font><br><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image">سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا به نسخه 9.0.24.37 <a href="https://answers.webroot.com/Webroot/ukp.aspx?pid=10&amp;app=vw&amp;vw=1&amp;login=1&amp;json=1&amp;solutionid=1098" target="_blank" title="">آپدیت</a> شد.</span></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div></font><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div><span class="image"></span></div><div><span class="image">آپدیت و به روز رسانی آنتی ویروس های قدرتمند وبروت به صورت کاملآ بی صدا و خودکار صورت میگیرد و کاربر هیچ نشانه ای از کاهش سرعت در عملکرد سیستم احساس نمیکند.</span><br></div></font></font></div><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div></font></div> text/html 2018-12-01T10:03:36+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir حضور ترندمیکرو در رویداد VMworld 2018 اروپا http://www.disna.ir/post/6254 <div><img src="http://blog.trendmicro.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/TeamTrendVmworld2018-624x468.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شرکت ژاپنی - بین المللی ترندمیکرو به عنوان استراتژیک پارتنر شرکت Vmware مانند سالهای گذشته در رویداد سالانه VMworld 2018 اروپا حضور داشت.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><br> text/html 2018-11-30T22:50:33+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir آنچه باید درباره کسپرسکی بدانید. http://www.disna.ir/post/6253 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> توصیه به دارندگان آنتی ویروس های کسپرسکی و یا اشخاص و شرکت هایی که قصد خرید آنتی ویروس های این شرکت روسی را دارند.</font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"><br></span></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">شرکت روسی کسپرسکی, نمایندگان و برخی فروشندگانش به شدت تلاش دارند مانع دسترسی کاربران و خریداران آنتی ویروس، مخصوصآ مشتریان ایرانی به <font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4">اطلاعات معتبر و موثق درباره شرکت ها و نرم افزارهای آنتی ویروس شوند</font></font></font>.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">به برخی از این اطلاعات در زیر اشاره خواهیم کرد:</div></font></font></font></div> text/html 2018-11-28T09:54:22+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir آنتی ویروس های تحت شبکه "ترندمیکرو" منتخب Gartner Peer Insights Customers شدند. http://www.disna.ir/post/6252 <font class="text4"> <font class="text4"> </font><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></div></font><br><br><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">به گزارش <a href="http://www.disna.ir/post/list" target="_blank" title="">دیسنا</a> ، آنتی ویروس های تحت شبکه ترندمیکرو ( Trend Micro ) در نظرسنجی های کاربران ( Gartner Peer Insights Customers ) موفق به کسب <a href="https://www.businesswire.com/news/home/20181126005125/en/Trend-Micro-Recognized-2018-Gartner-Peer-Insights" target="_blank" title="">بهترین نتایج</a> شدند.</span></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></div></font></div></font> text/html 2018-11-27T08:47:26+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir 800 هزار مشترک اینترنت به زودی مشتری آنتی ویروس های دورانتاش می شوند. http://www.disna.ir/post/6250 <font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://images.farnet.ir/2017/12/iran-internet-providers.jpg" alt="" width="510" vspace="0" hspace="0" height="292" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به زودی حدود 800 هزار مشترک سرویس های اینترنت پرسرعت ( ADSL , TD-LTE ) یک شرکت اینترنتی ، امکان خرید با تخفیف ویژه آنتی ویروس های قدرتمند وبروت ( Webroot ) تحت گارانتی <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> را خواهند داشت.</font></div></font><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="285" vspace="0" hspace="0" height="285" border="0" align="bottom"></span></span></font></a></div></font></font></font></div></font></div> text/html 2018-11-26T07:36:13+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تخفیف های آنتی ویروسی جمعه سیاه و دوشنبه سایبری دورانتاش http://www.disna.ir/post/6249 <font class="text4"> </font><div align="justify"><font class="text4"><p> </p><div><b style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/" target="_blank" title="دیسنا : معتبرترین مرجع خبری و آموزشی آنتی ویروس ها" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none;">دیسنا</a>&nbsp;- وبلاگ تخصصی شرکتها</font></b><b style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;و محصولات آنتی ویروس</font></b></div></font><br><font class="text4"><div><img src="http://itwatchit.com/wp-content/uploads/2016/05/webroot.jpg" alt="" width="553" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0" align="bottom"></div></font><br></div><div align="justify"><font class="text4"><font color="#000066"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> به مناسبت 2 رویداد جمعه سیاه و دوشنبه سایبری، <a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">تخفیفات ویژه ای</a> را برای برخی نرم افزارهای آنتی ویروس خانگی خود در نظر گرفته است.</font></font></font></font></div><div align="justify"><font class="text4"><font color="#000066"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font></div><div align="justify"><font class="text4"><font color="#000066"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">کاهش قیمت 10 درصدی آنتی ویروس های خانگی ترندمیکرو ( اینترنت سکیوریتی و ماگزیمم سکیوریتی ) و تخفیف حدود 30 درصدی تعدادی از آنتی ویروس های کمپانی وبروت ( Webroot ) از جمله این تخفیفات است.<br></font></font></font></font></div> text/html 2018-11-26T06:59:38+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir گزارش فصل سوم سال 2018 کمپانی ترندمیکرو منتشر شد. http://www.disna.ir/post/6248 <font class="text4"> </font><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></div></font><br><br><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">به گزارش <a href="http://www.disna.ir/post/list" target="_blank" title="">دیسنا</a> ، شرکت ترندمیکرو گزارش فصل سوم سال 2018 را منتشر کرد.</span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></div></font><br><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">خلاصه این گزارش شامل موارد زیر است. ( دلار = آمریکا US $ )</span></font></div></font></div> text/html 2018-11-25T20:06:32+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir دیسنا : اولین خبرنامه فارسی تخصصی آنتی ویروس ها http://www.disna.ir/post/6194 <div class="entrytop"><div class="div18"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font color="#330000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> <a href="http://www.disna.ir/post/6193" target="_blank" title="">کسپرسکی یا وبروت ؟ ( Kaspersky or Webroot )</a><br></font></b></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font color="#330000"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></b></font></b></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/6165" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"> دلیل ترس ESET ( نود32 ) از Webroot چیست ؟ </a></font></b><div class="entry"><font color="#330000"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#330000"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </font></b></font></font></b></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/6223" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها">مقایسه بیت دیفندر و وبروت ( Webroot or Bitdefender ) </a></font></b></div><font color="#330000"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/list" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> همه یادداشتهای دیسنا ( اولین خبرنامه فارسی تخصصی آنتی ویروس ها ) </a></font></b></font></div> text/html 2018-11-24T01:06:43+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جزئیات اولین کلاهبرداری کسپرسکی منتشر شد. http://www.disna.ir/post/6247 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> <font class="text4"> </font></font><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"></span></font></div></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify">به گزارش دیسنا، در این یادداشت قصد داریم به طور خلاصه درباره اولین کلاهبرداری کسپرسکی که در اواخر سال 2009 میلادی ( 1387 شمسی ) اتفاق افتاد صحبت کنیم. </div></font></font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify">در اواخر سال 2009 میلادی شرکت کسپرسکی تصمیم به منطقه ای کردن لایسنس های آنتی ویروس هایش میگیرد.</div></font></font><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify">منطقه ای کردن چیست؟</div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><a href="http://www.disna.ir/post/6247" target="" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها">به ادامه مطلب مراجعه کنید.</a></div></font></font></b></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-11-20T06:23:20+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir برخی شرکت ها هنوز کلاهبرداری های کسپرسکی را انکار میکنند. http://www.disna.ir/post/6246 <div align="justify"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"></font></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">با اینکه اسناد و شواهد بسیاری از فعالیت های ناسالم شرکت کسپرسکی منتشر شده ، هنوز برخی فروشندگان و نمایندگان آنتی ویروس تلاش دارند منکر فعالیت های ناسالم تجاری، تبلیغاتی و رسانه ای این شرکت روسی شوند و کاربران را به خرید و نصب آنتی ویروس های این شرکت ترغیب کنند.</font></div> text/html 2018-11-18T09:37:27+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir صحبتی با مدیران و مشترکان شرکت اینترنتی آسیاتک http://www.disna.ir/post/6245 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت انتقال داده های آسیاتک تاکنون با چندین شرکت آنتی ویروس از جمله بیت دیفندر ، ایست " نود32" و وبروت همکاری داشته و محصولات این شرکت ها را به مشترکانش ارائه داده.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ولی آنچه عجیب است، ارائه آنتی ویروس های کسپرسکی توسط آسیاتک در زمانی است که شرکت کاسپرسکی به دلایل متعددی بخش زیادی از نمایندگان ، مشتریان و حتی کارمندان و مدیرانش را از دست داده و هیچ شرکتی حاضر نیست با این شرکت روسی همکاری کند.</font></div> text/html 2018-11-17T10:34:45+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir چرا مشتریان کسپرسکی به آنتی ویروس های وبروت مهاجرت میکنند؟ http://www.disna.ir/post/6244 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> چرا مشتریان کسپرسکی به آنتی ویروس های وبروت مهاجرت میکنند؟</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این متن خلاصه ای از یادداشت های پیشین دیسنا درباره مقایسه 2 شرکت کسپرسکی و وبروت است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>Kaspersky or Webroot</b><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>1- اعتبار کمپانی <br></b></font></div> text/html 2018-11-17T05:00:46+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir توصیه به مشترکان کسپرسکی http://www.disna.ir/post/6243 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><br><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"></font></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">چند روزی است یک شرکت اینترنتی اقدام به ارائه لایسنس آنتی ویروس های کسپرسکی کرده. <br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این در حالی است که به دلایل مختلف که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد، این شرکت روسی اکثر نمایندگان و شرکای تجاری خود را از دست داده و هیچ شرکتی مخصوصآ شرکت های اینترنتی حاضر به عقد قرارداد با این شرکت و نمایندگانش نیستند.</font></div> text/html 2018-11-16T17:36:01+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شرکت Thunder NSI هم وبروت را انتخاب کرد. http://www.disna.ir/post/6242 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="image"><img src="https://www-cdn.webroot.com/6114/7500/7506/brand-page-webroot-smarter-cybersecurity-logo-green.png" alt="" width="464" vspace="0" hspace="0" height="87" border="0" align="bottom"></span></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><img src="https://static.wixstatic.com/media/fe72cc_94debd57221e43c1a4f180c5961940ce~mv2.png/v1/fill/w_218,h_43,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/fe72cc_94debd57221e43c1a4f180c5961940ce~mv2.png" alt="" width="344" vspace="0" hspace="0" height="67" border="0" align="bottom"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="image"></span></font></p></div></font></font><br><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> ( اولین و تنها توزیع کننده معتبر آنتی ویروس های Webroot در ایران) ، شرکت Thunder NSI قراردادی را با کمپانی امنیتی وبروت <a href="https://www.prunderground.com/thunder-nsi-webroot-enable-cyber-security-for-the-masses/00140349/" target="_blank" title="">منعقد</a> کرد.</font></div></font></div>